Phycom_bulbs_verticaal

MENU

Mogelijkheden voor het toepassen van algen in voer

In 2014-2016 heeft Acrres, een onderdeel van Wageningen UR, de mogelijkheden in kaart gebracht voor het toepassen van algen in voer. Het gepubliceerde rapport beschrijft de voor- en nadelen van microalgen als voedingsbron in veevoeders en de operationele aspecten van de toepassing ervan in het dieet van landbouwhuisdieren. Het rapport geeft alle tot dan toe beschikbare achtergrondinformatie.

De algenkweek in Nederland was nog beperkt en vond vooral plaats in open bassins, maar ook in buisreactoren of in aan zonlicht blootgestelde plastic zakken. dit artikel toonde op dat moment het potentieel voor algen in de veehouderij aan.

Lees hier het volledige artikel