Phycom_bulbs_verticaal

MENU

De kracht van klein

De afgelopen decennia is er een enorme verschuiving geweest in voedselkeuzes en voedingsgewoonten. Opgeschaalde activiteiten om te voorzien in wereldwijde markten hebben daardoor en helaas daarmee geleid tot de opkomst van bewerkte producten die hulpbronintensief zijn en minder goed uitgebalanceerd qua voedingswaarde, wat resulteert in gezondheidsrisico's. Daarbij komt nog een aanhoudende wereldwijde bevolkingsexplosie met onvoldoende voedsel om alle monden te voeden. Er is een kloof tussen wat vandaag beschikbaar en wat morgen nodig is, terwijl de noodzaak om de milieu-impact van de landbouw te verminderen altijd aanwezig is.

We hebben een echte oplossing nodig in plaats van er alleen maar over te schrijven; meer actie, minder woorden. En we zijn ervan overtuigd dat, indien correct geproduceerd, algen een essentiële sleutel tot de oplossing zijn.

Het potentieel van deze vrijwel onaangeroerde hulpbron is duidelijk. Microalgen zijn eenvoudig en klein; typisch eencellige micro-organismen, snelle groeiers en toch boordevol essentiële voedingsstoffen. Deze algen overtreffen zelfs de meest duurzame en voedzame producten. Onze algen beloven dus de voedselkloof te overbruggen door de baanbrekende productie van genoeg én voedzamer eten

We zijn in 2009 begonnen met een klein team, allemaal gewapend met biomedische en biotechnologische expertise. De missie is het verbeteren en versterken van de beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel voor mens en dier. Met microalgen als belangrijke voedselbron.

'Mighty things from small beginnings grow'

En onze bedrijfsnaam? Logisch, voor wie de phy- van phycologie, de studie van algen, herkent.

Momenteel is de confronterende benadering van de meeste problemen in de wereld niet productief, wat ons nergens zal brengen. We moeten onze samenwerking met mensen, voedselproducenten en investeerders intensiveren, samenwerken om onze planeet te behouden, gezonder voedsel te produceren en voedseltekorten direct aan te pakken. Dus ga met ons mee op onze reis

… dat is nu de kracht van klein.
Wij zijn Phycom, de algae creators.

Over algen

De eencellige organismen – microalgen – kunnen zelfs de meest duurzame en voedzame producten overtreffen. In tegenstelling tot verspilling bij de meeste gewassen, zijn algen geheel te consumeren, waardoor er nauwelijks voedselverlies is. Ook hebben algen minder bewerking van de aarde nodig, wat minder milieuschade betekent

Microalgen groeien sneller dan traditionele gewassen en kunnen – vergeleken met de tweejaarlijkse oogsten van conventionele planten – veel regelmatiger worden geoogst. Ze hebben geen pesticiden nodig of de grote hoeveelheden water en land die traditionele landbouw wel nodig heeft. 

Ga mee op reis
Kortom, microalgen beloven de voedselkloof te overbruggen door gezonder voedsel te produceren en voedseltekorten op te lossen, wetende dat grote verandering begint met een eerste, vaak kleine stap. Dus, ga met ons mee op onze reis in de onvermijdelijke voedseltransitie naar duurzame, op algen gebaseerde voer- en voedingsmiddelen