menukaart wit

Hoe we algen maken

Verbeterde methoden om algen te kweken gaan hand in hand met geavanceerde technologie om ze op grote schaal te produceren. Onze hoogproductieve algen leveren meer en gezonder voedsel, met onze unieke productieprocessen die circulair en duurzaam zijn, bij elke stap.

Het systeem van Phycom is gebaseerd op vier principes: kwaliteit, volume, schaalbaarheid en duurzaamheid, die allemaal ten grondslag liggen aan onze activiteiten. Onze unieke technologie levert hoogwaardige producten op, waardoor onze kosten laag blijven, ook op grote schaal. Altijd met behoud van onze principes.

Kwaliteit

Onze algenteelttechnologie is uitzonderlijk en het productieproces vermindert het besmettingsrisico. Het gecertificeerde gesloten productiesysteem bevat uitsluitend enkelstrengs gezuiverde culturen; het is echt foodgrade. Deze zijn genoomgesequenced, dus de echte teelt van algensoorten is bewezen. Het kwaliteitsborgingssysteem is GMP+ en FSSC 22000 gecertificeerd 

Volume

Op alle continenten van onze planeet hebben we genoeg voedsel nodig om alle monden te voeden. Daarom zijn de Phycom-locaties grootschalig opgezet. De capaciteit van onze faciliteiten is momenteel 500 ton per jaar per fabriek. We hebben de ambitie en voorziene verbeteringen die leiden tot een jaarlijks beoogd maximum van 1.700 ton opbrengst van droge algenbiomassa per locatie. En Phycom groeit; dus ga met ons mee op onze reis.

Schaalvoordeel

Wij, als algae creators, exploiteren momenteel twee volledige productiefaciliteiten, die aanzienlijke economische voordelen bieden. Phycom is een van Europa's grootste en meest innovatieve algenproducenten dat resulteert in een zeer hoge leverbetrouwbaarheid. De schaalvoordelen komen voort uit eigen, in-huis ontwikkelde biologische ontwikkelingen en continue procesinnovaties. Bovendien is het gesloten systeem seizoenonafhankelijk en autonoom van de klimaatomstandigheden, waardoor een 24-7 jaarrond proces wordt gegarandeerd.

Duurzaamheid

Onze microalgen hebben een sterke invloed op de duurzaamheid van voedselproductie en consumptie, wat goed kan worden begrepen met behulp van het kader van de Sustainable Development Goals (SDG's). Uit analyses van onze processen blijkt dat de Phycom-processen aansluiten bij 6 SDG's zoals opgesteld door de Verenigde Naties. Lees het hele SDG-rapport hier. 
Enkele voorbeelden van onze duurzaamheidsaanpak zijn het hergebruiken van de downstream waterstroom; om zo water veilig te stellen. Ook voorkomen we uitputting van land en transformatie van landgebonden ecosystemen omdat onze faciliteiten geen gebruik maken van vruchtbare grond.

Kwaliteit Volume Schaalvoordelen en duurzaamheid

Phycom-principes

De traditionele microalgen kweek staat voor verschillende uitdagingen. Wij hebben een vierstapsbenadering opgesteld die laat zien hoe Phycom deze problemen aanpakt. Zo wordt de status-quo van de grootschalige algenkweek uitgedaagd, de voedsel- en diervoederveiligheid gegarandeerd, volumes geleverd die passen bij de behoeften van de industrie, de verwerking veiliggesteld die economisch haalbaar is en allemaal in overeenstemming met de duurzaamheids- en circulariteitsdoelen die we hebben uitgezet.

De technieken om voedsel- en voerveilige algen te creëren
Ons unieke kweeksysteem verlaagt de hoge productiekosten die traditioneel geassocieerd worden bij microalgen. De Phycom-processen zorgen voor een hoge opbrengst en continue beschikbaarheid van verschillende microalgen, omdat het modulaire ontwerp ons in staat stelt om meerdere soorten tegelijkertijd te kweken, waarmee we de milieueffecten van de voedselproductie minimaliseren.Wij bewaken en beheersen de kweek van begin tot eind. Het volledig gesloten systeem zorgt voor een continue output; het hele jaar door, waardoor de beschikbaarheid van nutritionele voedselingrediënten wordt gegarandeerd. Lees hier meer over de stapsgewijze procesflow.

Innovatieve producttoepassingen
We identificeren innovatieve producttoepassingen waar de functionele en nutritionele eigenschappen van algen tot hun recht komen. Samen met partners, zoals Wageningen UR, zijn we betrokken bij projecten die de functionaliteit, markttoepasbaarheid en producttoepassingen van algen onderzoeken. Ook is er – buiten de invloed van Phycom – onderzoek gedaan in het voersegment. We publiceerden enkele inspirerende papers over dit onderwerp hier..

Ga mee op reis
We werken samen met industriële partners om het ware potentieel van microalgen te onthullen. We willen onze samenwerking met gelijkgestemde mensen, voedsel- en diervoederproducenten intensiveren. Samen werken aan het behoud van onze planeet, gezonder voedsel produceren en voedseltekorten aanpakken. Dus doe mee