Feiten en cijfers

Er is veel te weten over microalgen. Zoveel zelfs dat wij – als algenmakers – hierover een kleine bibliotheek kunnen beginnen. Om je te helpen, publiceren we hier wetenschappelijke artikelen, artikelen en zelfs een boek, om je stof tot nadenken te geven over microalgen en de tijd waarin we leven.

Profiteer van deze door Phycom gevalideerde publicaties, en als u vragen heeft, neem dan a.u.b Neem contact met ons op

Microalgen kunnen metabolische en immunologische processen sturen - wetenschappelijk artikel

Om het werkingsmechanisme van micro-algen beter te begrijpen wanneer ze worden toegepast als additief in diëten, worden darmepitheelcellen van varkens (IPEC-J2), …

Lees meer

Effecten van het voeren van Chlorella vulgaris bij vleeskuikens, een onderzoek van Wageningen UR

Chlorella vulgaris (CV) is een microalg die van groot belang is voor de vleeskuikenproductie, vanwege zijn nutritionele en functionele eigenschappen. Momenteel, …

Lees meer

Onze impact op de Sustainable Development Goals

Phycom vinkt 6 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) aan als een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat tegen 2030 alle mensen van vrede en welvaart kunnen genieten. Lees hoe!

Lees meer

Mogelijkheden voor het toepassen van algen in voer

In 2014-2016 heeft Acrres, onderdeel van Wageningen UR, de mogelijkheden in kaart gebracht voor het toepassen van algen in voer. Het gepubliceerde rapport beschrijft …

Lees meer

Voedingseffecten op de groei en reproductie van zoetwaterzoöplankton

In een aquatische habitat zijn zoöplanktonorganismen uiterst waardevolle aquacultuurbronnen. Potentiële zoöplanktonsoorten (Ceriodaphnia cornuta) zijn verder onderzocht …

Lees meer

De eiwittransformatie

Stof tot nadenken: de eiwittransformatie door BCG 24 MAART 2021 Door Benjamin Morach, Björn Witte, Decker Walker, Elfrun von Koeller, Friederike Grosse-Holz, Jürgen Rogg, Michael Brigl, Nico Dehnert, Przemek …

Lees meer

Ongelijke voedingsontwikkeling

Het beleid en de processen van globalisering koppelen aan de voedingstransitie, obesitas en voedingsgerelateerde chronische ziekten. Globalisering en Gezondheid deel 2, Artikelnummer: 4 (2006) Cite …

Lees meer

Algen en hun potentieel …

…voor een toekomstige bio-economie, landloze voedselproductie en de sociaaleconomische impact van een algenindustrie. Jörg Ullmann & Daniel Grimm Biologische …

Lees meer

De eiwitrevolutie, de toekomst van voedsel – white paper

Eiwitten spelen een cruciale rol in de menselijke gezondheid. En met stijgende inkomensniveaus en een vermenigvuldigende wereldbevolking, neemt de vraag …

Lees meer

Transformatie van onze voedselsystemen – het maken van een paradigmaverschuiving

In dit boek, Transformation of our food systems – the making of a paradigm shift, zetten 40 internationale experts de …

Lees meer

Microalgen voor immunomodulatie en verbetering van de darmgezondheid in de pluimvee-industrie

De review benadrukt de rol van microalgen bij de immuunmodulerende respons en verbetering van de darmgezondheid bij vogels.

Lees meer

Duurzaam omgaan met water is de sleutel tot de toekomst van voedsel en landbouw 

De landbouwproductie is sterk afhankelijk van water en in toenemende mate onderhevig aan waterrisico's. Als sector gebruikt het de meest…

Lees meer

De voedselkloof verklaard

De wereldbevolking blijft groeien en de vraag naar voedsel zal daardoor flink stijgen. Door toenemende…

Lees meer

Fycologie 

Fycologie is een tak van de levenswetenschappen en is afkomstig uit het Oudgrieks. De term bestaat uit Phûkos (φῦκος), wat betekent ...

Lees meer