Waarom Algen

Gezonder, meer en duurzaam geproduceerd voedsel

Algae by Phycom | better planet, better health

Microalgen groeien tien keer sneller dan traditionele gewassen of planten en kunnen veel vaker, zelfs wekelijks, worden geoogst dan de twee keer per jaar oogst van conventionele planten.
Algen hebben geen kunstmest, pesticiden of grote hoeveelheden schaars water en land nodig die de traditionele landbouw nodig heeft. Algen kunnen meer voedsel, gezonder voedsel produceren en algen kunnen op unieke wijze een volledig circulair en bij elke stap duurzaam worden geproduceerd. Algen zijn alom vertegenwoordigd; overal in de natuur, vooral in onze oceanen, leveren algen 80% van de zuurstof die we inademen en nemen ze 50% van de CO2 op aarde op.

We zien niet meer gebruikte en geproduceerde algen omdat ze een uitdagend zijn om veilig te kweken; geschikt voor menselijke voeding en diervoeder. Phycom heeft nieuwe technologieën ontwikkeld die precies dat doen; algen duurzaam en op industriële schaal produceren.

verse voedselveilige algen van Phycom

We bridge the food gap

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen en trends hebben een grote impact op de gehele voedselketen. De krachten beïnvloeden de voedselconsumptie en voedselvoorziening. We stevenen straks af op een dreigende voedselkloof, vraag en aanbod zijn in onbalans. Microalgen beloven een cruciale rol te spelen in deze voedselkloof.

Meer over onze missie

Curious? Contact us for more information