Phycom_bulbs_verticaal

MENU

Transformatie van onze voedselsystemen, het maken van een paradigmaverschuiving

Veel wetenschappers en andere experts zijn van mening dat het huidige decennium de laatste kans zal zijn om de opwarming van de aarde en het wereldwijde verlies aan biodiversiteit op een aanvaardbaar niveau te houden voor het voortbestaan van de mensheid. Het voedsel- en landbouwsysteem is de belangrijkste factor geworden die snelle en duurzame resultaten kan opleveren met betrekking tot deze uitdagingen. De complexiteit van voedselsysteem- en ecosysteembenaderingen wordt tegenwoordig aangepakt door een opkomende discipline, of liever transdiscipline, van landbouwkundige, ecologische, economische en gezondheidskennis.

Agro-ecologie, gezonde voeding en verschillende handels- en marketingsystemen worden gezien als de belangrijkste spelers in deze langverwachte transformatie van voedselsystemen.

In Transformation of our food systems – the making of a paradigm shift, 40 internationale experts zetten de hoogtepunten en trends in de voedselproductie uiteen sinds 2009, toen het baanbrekende rapport International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) over wereldwijde landbouw werd gepubliceerd. Het boek presenteert de resultaten van 13 historische wetenschappelijke rapporten die het afgelopen decennium zijn gepubliceerd, en 15 updates over onderwerpen die niet voldoende aan bod kwamen in het oorspronkelijke IAASTD-rapport.

“Dit boek bewijst vanuit verschillende perspectieven duidelijk dat de agro-ecologische benadering verreweg de belangrijkste en meest fundamentele weg is om 'beter terug te bouwen' en de omslag te maken naar duurzame voedselsystemen”, zegt World Food Prize-winnaar en voormalig co-voorzitter van de IAASTD Hans Herren.

Het boek is gepubliceerd op de kennis voor beleid pagina van de Europese Commissie en kan hier gedownload.