Phycom_bulbs_verticaal

MENU

De voedselkloof verklaard

De wereldbevolking blijft groeien en de vraag naar voedsel zal daardoor flink stijgen. Door de toenemende welvaart neemt de consumptie van dierlijke producten toe. En de verwachting is dat binnen afzienbare tijd de totale vraag naar plantaardige voeding en diervoeders de grenzen van de haalbaarheid zal overschrijden. De wereld zal een kloof van 56% moeten dichten tussen de hoeveelheid voedsel die vandaag beschikbaar is en de hoeveelheid die nodig is in 2050. Het moet de impact van de landbouw op klimaat, ecosystemen en water verminderen. En het moet ervoor zorgen dat de landbouw inclusieve economische en sociale ontwikkeling ondersteunt. 

De toenemende schaarste aan zoet water en mineralen bedreigt de wereldwijde productie van primaire producten. Door toenemende klimaateffecten worden beschikbare landbouwgrond en landbouwopbrengsten bedreigd, wat leidt tot onstabiele wereldwijde productievolumes. Bijgevolg proberen regeringen en bedrijven, aangespoord door politieke en economische zorgen, de beschikbare middelen veilig te stellen, wat onvermijdelijk de druk op de voedselbeschikbaarheid verhoogt en mogelijk de aanstaande kloof verergert. 

Voor meer details kunt u terecht op:

De WRI-website over het creëren van een duurzame voedseltoekomst of lees het syntheserapport Een duurzame voedseltoekomst creëren