Micro-algenplatform

Phycom is een actief lid since 2017

Phycom is sinds 2017 als actief lid aangesloten bij het Micro-algen Platform. Het platform heeft als missie om de microalgen sector verder te ontwikkelen door samen te werken met verschillende partijen in de hele keten. Voorbeelden hiervan zijn voedingsmiddelen- en diervoederproducenten, technologieontwikkelaars, verwerkers, retailers, overheid en kennisinstellingen.

Het platform behartigt de belangen van de microalgen sector. Het platform werkt aan:

  • Een grotere bekendheid van micro-algen
  • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod
  • Het vergroten van de betrokkenheid van investeerders en overheidsinstellingen
  • Het aanpakken van wettelijke belemmeringen
  • De kwaliteit en veiligheid van algen.

Phycom neemt actief deel aan bijeenkomsten en geeft namens het Micro-algenplatform als expert input bij de Europese normalisatie van algen en algenproducten.

Marjolein van der Spiegel, Micro-algenplatform: “De actieve samenwerking van Phycom en het Micro-algenplatform is waardevol voor de ontwikkeling van de algensector.”

Het Micro-algenplatform is altijd op zoek naar nieuwe partijen die zich willen aansluiten om de sector sneller te laten groeien. Interesse? Kijk op www.micro-alg.com of stuur een e-mail naar algen@schuttelaar.nl

Curious? Contact us for more information