Aqua Valley

Phycom is een actief lid sinds 2019

Aqua Valley is een grootschalig project waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen in de aquacultuur samenwerken. Die samenwerking richt zich primair op het delen van kennis en expertise om sneller innovaties te realiseren en succesvol toe te passen. Het idee is dat de hele sector op deze manier grote stappen vooruit kan zetten. Na voltooiing van het project (in 2021) wordt alle verzamelde kennis kosteloos gedeeld met de rest van de sector. Aqua Valley is niet beperkt tot de huidige deelnemers. “Het is de bedoeling om expliciet andere bedrijven te inspireren om deel te nemen aan het Aqua Valley-cluster.”

Aqua Valley promoot ook de ontwikkeling en implementatie van kennis en technieken voor organisaties met een gemeenschappelijk belang in de aqua cultuur sector in Zeeland.

Het cluster vertegenwoordigt de belangen van de aquacultuur sector . De doelstellingen van het consortium omvatten:

  • Het bevorderen van toegepast onderzoek
  • Kennis delen en organisaties actief in de mariene aquacultuur sector met elkaar verbinden
  • Ondersteunen van toegankelijkheid van gedeeld gebruik van faciliteiten voor onderzoeks- en demonstratiedoeleinden
  • Stimulering van samenwerking op het gebied van kwekerij, levend voer, kweekvis en recirculatietechnieken
  • Verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van visproducten voor consumenten

Met haar kennis van productiesystemen wil Phycom algen kweken die speciaal zijn geënt voor aquacultuurdoeleinden: algen als voedsel voor levend voer, algen voor het opvetten van schelpdieren en tenslotte algen voor de kweek van schelpdieren. Phycom neemt actief deel aan vergaderingen en levert deskundige input aan de andere projectpartners over samenstelling, teelt, algenproducten en proceswaterzuivering van algen.

Marco Dubbeldam, ​​woordvoerder van Aqua Valley; ‘Phycom brengt specifieke expertise met zich mee, die een prima aanvulling is binnen het Aqua Valley-consortium. Het teeltsysteem is heel specifiek en daardoor kan de kwaliteit van de alg gestuurd worden naar de gewenste toepassing. Dat is nieuw voor ons. Phycom heeft dus kennis en ervaring die breder is en verder is ontwikkeld dan de meeste andere algenproducenten. Ook kunnen de verschillende Aqua Valley-partners veel baat hebben bij de kennis die Phycom heeft opgedaan over waterzuiveringsprocessen.’

Aqua Valley is altijd op zoek naar nieuwe partijen die geïnteresseerd zijn om mee te doen aan het promoten van samenwerking in de aquacultuursector. Geïnteresseerd?
Neem contact op met een van de partners en bezoek www.aquavalley.nl

Curious? Contact us for more information