We bridge the food gap

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen en trends hebben een grote impact op de volledige voedselketen. De krachten zijn van invloed op de voedselconsumptie en het voedselaanbod. In de nabije toekomst stevenen we af op een imminente voedselkloof, vraag en aanbod zijn in disbalans. Microalgen beloven een cruciale rol te spelen in deze food gap.

 

Beschikbaar voedsel

De wereldbevolking blijft groeien. Daardoor zal de vraag naar voedsel aanzienlijk stijgen. En door welvaartsstijging neemt de consumptie van dierlijke producten toe. De totale vraag naar plantaardig voedsel en voer overstijgt naar verwachting op korte termijn de grens van het haalbare.

Ook de toenemende schaarste aan zoetwater en mineralen, bedreigen de wereldwijde productie van primaire producten. Beschikbare landbouwgronden en de opbrengsten worden bedreigd door versnellende klimaateffecten, wat leidt tot instabiele globale productievolumes. Als gevolg hiervan proberen landen en bedrijven om politiek- economische redenen beschikbare bronnen veilig te stellen. Dit vergroot onvermijdelijk de druk op de beschikbaarheid van voedsel. De oplossing? Nieuwe duurzame en efficiënte manieren van voedselproductie.

Veranderd voedselpatroon

Voedselkeuzes en eetgewoonten zijn de afgelopen decennia drastisch veranderd. Deels komt dit door welvaartsgroei en verandering van aanbod. Als gevolg van schaalvergroting en globalisering is het overgrote deel van de aangeboden producten, meest onbedoeld, samengesteld en verarmd. Het gevolg: gezondheidsrisico’s.

Deze gezondheidsrisico’s worden nog versterkt door overconsumptie van bijvoorbeeld hoogcalorische producten. De effecten op de gezondheid van mensen zijn zichtbaar geworden. Denk aan de wereldwijde groei van voedingsgerelateerde chronische ziekten zoals obesitas en diabetes type 2. Vanwege de globalisering is het voedselaanbod wereldwijd gekenterd. Onder meer door schaalvergroting is de samenstelling van producten veranderd. Voeding bevat tegenwoordig minder vetzuren, antioxidanten en mineralen. Door de massacultuur is het nutriëntenprofiel verarmd. De oplossing: een verandering van dieet, met aandacht voor een breed pallet aan macro- en micronutriënten.

 

Aanbod Microalgen

Met zijn (bio)medische en biotechnologische achtergrond adresseerde Erwin Houtzager, initiatiefnemer van Phycom, in 2008 de gevolgen van voedseltekorten en verschoven voedingspatronen. Daarop startte hij een initiatief om zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van voedsel voor mens en dier te versterken. Met de introductie van microalgen als serieuze voedselbron.

Microalgen groeien zeer snel en bevatten een breed scala aan (essentiële) voedingsstoffen, macro- en micronutriënten. Mits gekweekt met de juiste technologie, behoren algen tot de meest duurzame en voedzame gewassen. Voor de kweek van microalgen is zeer weinig (zoet)water en landoppervlak nodig. Er is nauwelijks tot geen verlies van mineralen en er is slechts een beperkte hoeveelheid energie nodig. In tegenstelling tot de meeste gewassen, kunnen de algen volledig worden geconsumeerd, zodat er nauwelijks voedselverlies is. Kortom, microalgen beloven de food gap te overbruggen.

Meer over Phycom

Erwin Houtzager, initiatiefnemer van Phycom

Curious? Contact us for more information