Sustainability Development Goals

De impact van Phycom

In 2015 lanceerden de VN 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen als een actieplan voor een betere en duurzamere wereld voor iedereen tegen 2030. Bij Phycom richten we ons op een aantal van deze doelen waarvan we denken dat we ze het sterkst kunnen beïnvloeden met onze mission . De duurzame impact van microalgen is drievoudig: microalgen zorgen voor een grote hoeveelheid voedzaam voedsel, minimaliseren de milieu-impact van de voedselproductie en dragen bij aan een gezondere wereldbevolking door nutriënten te leveren waar onze voeding een tekort aan heeft.

Microalgen nemen de druk op bedreigde ecosystemen door een duurzamer alternatief te bieden voor voedselproducten die zijn geteeld met niet-duurzame landbouwpraktijken. Onze microalgen hebben dus een grote invloed op duurzaamheid in voedselproductie en -consumptie, wat goed kan worden begrepen met behulp van zes SDG’s als raamwerk.

Phycom's SDG-focus

RANKING OUR IMPACT

Phycom heeft de grootste impact op #2 Zero Hunger.
Ons belangrijkste doel is om de voedselkloof te overbruggen: heterotrofe microalgen zorgen voor een grote hoeveelheid voedzaam voedsel, dat essentieel is voor het in stand houden en voeden van een gezonde wereldbevolking (FAO). Een evenwichtiger voedingspatroon verbetert ook de mondiale gezondheid en voorkomt ziekten. Dit benadrukt onze grote impact op #3 Good Health & Well-being.
Heterotrofe algen herontwerpen ook de conventionele voedselproductie en het innovatieve fermentatieproces wordt voortdurend vernieuwd om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren. Dit toont onze gemiddelde tot hoge impact op #9 Innovation, Industry and Infrastructure. SDG # 9 focust ook sterk op inclusieve industrialisatie en infrastructuur. Onze huidige productiefaciliteit (en) in Nederland draagt ​​niet significant bij aan deze doelen, maar toekomstige uitbreiding van een productiefaciliteit naar ontwikkelingslanden zou onze impact vergroten. Omdat we onze output van voedzaam voedsel maximaliseren, minimaliseren we onze ecologische voetafdruk. Onze microalgen zijn over het algemeen duurzamer dan dierlijke eiwitten. Daarom hebben we een gemiddelde impact op #12 Duurzame productie en consumptie. Ten slotte is onze positieve impact op #14 Leven onder water en #15 Leven op het land secundair en kleiner.

Curious? Contact us for more information