Waarom Phycom

Algae by Phycom | better planet, better health

Grootschalige algenproductie

Phycom heeft een duurzaam en volledig industrieel productiesysteem ontwikkeld. Met twee full-scale fabrieken die operationeel zijn, is Phycom een van Europa’s grootste en meest innovatieve algenproducenten. De fabrieken werken met een gesloten productiesysteem waarbij een unieke technologie wordt toegepast met behulp van fermentoren.

Het resultaat zijn hoogwaardige, voedselveilige microalgen met superieure zuiverheid en constante kwaliteit. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Phycom is volledig gecertificeerd en waarborgt de voedsel- en diervoederveiligheid.

Op basis van haar expertise en ervaring werkt Phycom nauw samen met de voedings- en diervoederindustrie om innovatieve producttoepassingen met microalgen te identificeren. De grootschalige productie van algen biedt ook economische voordelen en een uitstekende leverbetrouwbaarheid.

Kwaliteitscontrole

Sustainable Development Goals

In 2015 lanceerden de VN 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen als een actieplan voor een betere en duurzamere wereld voor iedereen tegen 2030. Bij Phycom richten we ons op een aantal van deze doelen die volgens ons de grootste impact kunnen hebben op onze missie. De duurzame impact van algen is drieledig: algen zorgen voor een grote hoeveelheid voedzaam voedsel, minimaliseren de milieueffecten van voedselproductie en dragen bij aan een gezondere wereldbevolking door te voorzien in voedingsstoffen in ons inmiddels tekortschietende dieet.

Phycom's SDG-focus

download via de link

De voordelen van microalgen van Phycom

TOEPASSINGEN

In nauwe samenwerking met de industrie vindt Phycom innovatieve producttoepassingen, waar de functionele en nutritionele eigenschappen van microalgen tot het volste recht komen.

BETROUWBAARHEID

Het volledig gesloten productiesysteem van Phycom, resulteert in microalgen van een superieure zuiverheid en consistente kwaliteit. Phycom is FSSC22000 en GMP+ gecertificeerd.

FLEXIBILITEIT

Phycom heeft één van de grootste productiefaciliteiten van microalgen in Europa. Hierdoor kan Phycom snel leveren, in verschillende composities en productvormen.

SCHAALVOORDEEL

Phycom maakt grootschalige productie van microalgen mogelijk. Dit biedt economische voordelen en een zeer hoge leverbetrouwbaarheid van de microalgen.

Partners

Phycom wil de nieuwe producten met microalgen stimuleren, vooral in samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Goede voorbeelden zijn de samenwerkingen met Nationaal Sportcentrum Papendal, Wageningen Livestock Research, Micro-algen Platform en Feed Design Lab.

bekijk alle betrokken partners

We bridge the food gap

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen en trends hebben een grote impact op de volledige voedselketen. De krachten zijn van invloed op de voedselconsumptie en het voedselaanbod. In de nabije toekomst stevenen we af op een imminente voedselkloof, vraag en aanbod zijn in disbalans. Microalgen beloven een cruciale rol te spelen in deze food gap.

Meer over het doel

Curious? Contact us for more information