Waarom Phycom

Algae by Phycom | better planet, better health

Grootschalige algenproductie

Phycom heeft een duurzaam en volledig industrieel productiesysteem ontwikkeld. Met twee full-scale fabrieken die operationeel zijn, is Phycom een van Europa’s grootste en meest innovatieve algenproducenten. De fabrieken werken met een gesloten productiesysteem waarbij een unieke technologie wordt toegepast met behulp van fermentoren.

Het resultaat zijn hoogwaardige, voedselveilige microalgen met superieure zuiverheid en constante kwaliteit. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Phycom is volledig gecertificeerd en waarborgt de voedsel- en diervoederveiligheid.

Op basis van haar expertise en ervaring werkt Phycom nauw samen met de voedings- en diervoederindustrie om innovatieve producttoepassingen met microalgen te identificeren. De grootschalige productie van algen biedt ook economische voordelen en een uitstekende leverbetrouwbaarheid.

Kwaliteitscontrole

Sustainable Development Goals

In 2015 lanceerden de VN 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen als een actieplan voor een betere en duurzamere wereld voor iedereen tegen 2030. Bij Phycom richten we ons op een aantal van deze doelen die volgens ons de grootste impact kunnen hebben op onze missie. De duurzame impact van algen is drieledig: algen zorgen voor een grote hoeveelheid voedzaam voedsel, minimaliseren de milieueffecten van voedselproductie en dragen bij aan een gezondere wereldbevolking door te voorzien in voedingsstoffen in ons inmiddels tekortschietende dieet.

Phycom's SDG-focus

download via de link

De voordelen van microalgen van Phycom

SCHAALVOORDEEL

Uniek is dat Phycom grootschalige productie van microalgen mogelijk heeft gemaakt. Het maakt de voordelen van schaalgrootte en hoge leveringsbetrouwbaarheid van de geproduceerde microalgen mogelijk.

BETROUWBAARHEID

Het eigen productiesysteem van Phycom is volledig gesloten en heeft strikte procescontroles, wat resulteert in superieure zuiverheid en microalgen van constante kwaliteit. Phycom is FSSC22000 en GMP+ gecertificeerd, wat de voedsel- en diervoederveiligheid garandeert.

TOEPASSINGEN

Phycom heeft uitgebreide ervaring en expertise in het werken met de voedingsmiddelen- en diervoederindustrie om innovatieve product toepassingen te identificeren waarbij de functionele en nutritionele eigenschappen van microalgen tot hun recht komen.

FLEXIBILITEIT

Phycom heeft de grootste productiefaciliteit voor microalgen in Europa, waardoor we snel en in verschillende samenstellingen en product vormen kunnen leveren.

Partners

Phycom wil de nieuwe producten met microalgen stimuleren, vooral in samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Goede voorbeelden zijn de samenwerkingen met Nationaal Sportcentrum Papendal, Wageningen Livestock Research, Micro-algen Platform en Feed Design Lab.

bekijk alle betrokken partners

We bridge the food gap

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen en trends hebben een grote impact op de volledige voedselketen. De krachten zijn van invloed op de voedselconsumptie en het voedselaanbod. In de nabije toekomst stevenen we af op een imminente voedselkloof, vraag en aanbod zijn in disbalans. Microalgen beloven een cruciale rol te spelen in deze food gap.

Meer over het doel

Curious? Contact us for more information