Phycom_bulbs_verticaal

MENU

Onze impact op de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals van de VN zijn een actieplan voor een betere en duurzamere wereld in 2030. De doelen zijn de blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Ze pakken de 17 belangrijkste wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd. Bij Phycom richten we ons op zes van de doelen die volgens ons het sterkst van invloed zijn op onze missie.

De duurzame impact van algen van Phycom:

  • minimaliseert de milieueffecten van voedselproductie
  • zorgt voor grote hoeveelheden voedzaam eten;
  • draagt via hun voedingsstoffen bij aan een gezondere bevolking.

Phycom's SDG-focus

Algen nemen de druk op bedreigde ecosystemen weg door een duurzamer alternatief te bieden voor voedselproducten die zijn geteeld met niet-duurzame landbouwpraktijken. Onze microalgen hebben dus een sterke invloed op de duurzaamheid van voedselproductie en consumptie, wat goed kan worden begrepen met behulp van de zes SDG's als kader. (downloaden de flyer)

Geen honger
Algen leveren een grote hoeveelheid voedzaam eten uit overvloedige suikers van het land dat ongeschikt is voor gewasrotatie.

Een goede gezondheid en welzijn
Het verrijken van ons voedsel met microalgen leidt tot een evenwichtigere opname van voedingsstoffen, het voorkomen van ziekten en het verminderen van de behoefte aan medicatie.

Industrie, innovatie en infrastructuur
Phycom herontwerpt de conventionele voedselproductie radicaal om de efficiëntie van het gebruik van grondstoffen te verbeteren, en we investeren in wetenschappelijk onderzoek.

Verantwoord consumeren en produceren
Algen hebben een minimale impact op het milieu door efficiënt watergebruik, landgebruik en fosforgebruik in vergelijking met landgewassen

Leven onder water
Het vervangen van vis verlicht de druk van overbeviste visstanden en voorkomt eutrofiëring door landbouwafval en viskwekerijen.

Leven op het land
Algen voorkomen uitputting van land en transformatie van land gebonden ecosystemen omdat de faciliteiten geen vruchtbare grond gebruiken.