Phycom_bulbs_verticaal

MENU

microalgenplatform-logo

Micro-algenplatform

Phycom is actief lid sinds 2017

De missie van het Micro-algen Platform is om de microalgensector verder te ontwikkelen door samenwerking met verschillende partijen in de hele keten. Voorbeelden zijn voedsel- en diervoederproducenten, technologieontwikkelaars, verwerkers, retailers, overheid en kennisinstellingen.

Het platform behartigt de belangen van de microalgensector. De doelstellingen van het platform zijn onder meer:

  • Bewustwording van microalgen
  • Vraag en aanbod bij elkaar brengen
  • Het vergroten van de betrokkenheid van investeerders en openbare instellingen
  • Juridische belemmeringen aanpakken
  • Waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van algen

Phycom neemt actief deel aan bijeenkomsten en levert namens Micro-algae Platform deskundige input aan de Europese standaardisatie van algen en algenproducten.

Marjolein van der Spiegel, Micro-algen Platform: 'De actieve samenwerking tussen Phycom en Micro-algen Platform is waardevol voor de ontwikkeling van de algensector.'

Micro-algen Platform is altijd op zoek naar nieuwe partijen die willen toetreden om snellere sectorgroei te bevorderen. Geïnteresseerd? Bezoek www.micro-alg.com of stuur een e-mail naar algen@schuttelaar.nl.