MENU

Duurzaam omgaan met water is de sleutel tot de toekomst van voedsel en landbouw 

De landbouwproductie is sterk afhankelijk van water en in toenemende mate onderhevig aan waterrisico's. Het gebruikt als sector het meeste water en is ook een grote watervervuiler. Verbetering van het waterbeheer is essentieel voor een duurzame en productieve agrofoodsector (link).

In dit artikel worden enkele gedetecteerde problemen in de voedselproductie en -consumptie besproken. Bij de voedselproductie springen actuele thema's in het oog, zoals de vernietiging van landecosystemen, overbevissing of het genereren van grote hoeveelheden residuen. Er zijn enkele oplossingen beschreven, zoals het implementeren van agro-ecologie, het verbeteren van de aquacultuurproductiviteit of het herwaarderen van bijproducten. De belangrijkste problemen bij voedselconsumptie zijn voedselfraude en ongezonde voedingspatronen, waarvan de belangrijkste oplossingen standaardisatie in de voedselketen en voorlichting over een gezonde levensstijl zijn. Kortom, het voedselsysteem moet veranderen in de richting van duurzamere praktijken en gedragingen om het bestaan van de huidige en toekomstige generaties te waarborgen.