Phycom_bulbs_verticaal

MENU

Oplossingen voor de verduurzaming van het voedselproductie- en consumptiesysteem

Door de toenemende bevolking is er grote bezorgdheid of het huidige voedselsysteem in 2050 10 miljard mensen van voldoende gezond voedsel kan voorzien. De algemene mening is dat het mogelijk is om deze bevolking te voeden, maar het voedselsysteem vereist grote transformaties ten behoeve van het bevorderen van duurzaamheid, het verminderen van voedselverspilling en het stimuleren van een verandering in de richting van gezonde voeding voor de mens en ook duurzaam voor de planeet.

In dit artikel worden enkele gedetecteerde problemen in de voedselproductie en -consumptie besproken. Bij de voedselproductie vallen de huidige problemen op, zoals de vernietiging van landecosystemen, overbevissing of het genereren van grote hoeveelheden residuen. Er zijn enkele oplossingen beschreven, zoals het implementeren van agro-ecologie, het verbeteren van de productiviteit van de aquacultuur of herwaardering van bijproducten. Bij voedselconsumptie zijn de belangrijkste problemen voedselfraude en ongezonde voedingspatronen, waarvan de belangrijkste oplossingen standaardisatie in de voedselketen en voorlichting over een gezonde levensstijl zijn. Concluderend, het voedselsysteem moet veranderen in de richting van meer duurzame praktijken en gedragingen in andere om het levensonderhoud van de huidige en toekomstige generaties te waarborgen.

Bron: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2020.1847028?scroll=top&needAccess=true