Phycom_bulbs_verticaal

MENU

Duurzaam omgaan met water is de sleutel tot de toekomst van voedsel en landbouw

De landbouwproductie is sterk afhankelijk van water en in toenemende mate onderhevig aan waterrisico's. Het is ook de grootste verbruikende sector en een grote vervuiler van water. Verbetering van het waterbeheer in de landbouw is daarom essentieel voor een duurzame en productieve agrofoodsector.

In de afgelopen jaren hebben landbouwgebieden over de hele wereld te maken gehad met uitgebreide en toenemende waterbeperkingen. Grote droogtes in Chili en de Verenigde Staten hebben de landbouwproductie aangetast, terwijl de oppervlakte- en grondwaterreserves zijn afgenomen. Deze en andere extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen of tropische stormen, zullen naar verwachting ook vaker voorkomen. Verwacht wordt dat klimaatverandering de fluctuaties in neerslag en oppervlaktewatervoorraden zal doen toenemen, sneeuwpakketten en gletsjers zal verminderen en de waterbehoefte van gewassen zal beïnvloeden.

Landbouw draagt zowel bij tot waterrisico's als voor waterrisico's

Hoezeer de landbouw ook wordt beïnvloed door deze veranderingen, het draagt ook bij aan het probleem als grote gebruiker en vervuiler van watervoorraden in veel regio's. Als zodanig speelt de landbouw een centrale rol bij het aanpakken van deze uitdagingen.

Geïrrigeerde landbouw blijft wereldwijd de grootste gebruiker van water, een trend die wordt aangemoedigd door het feit dat boeren in de meeste landen niet de volledige kosten betalen van het water dat ze gebruiken. Landbouwirrigatie is goed voor 70% van het watergebruik wereldwijd en meer dan 40% in veel OESO-landen. Intensief grondwater oppompen voor irrigatie put watervoerende lagen uit en kan leiden tot negatieve externe effecten op het milieu, met aanzienlijke economische gevolgen voor de sector en daarbuiten. Bovendien blijft de landbouw een belangrijke bron van waterverontreiniging; Afvloeiing van landbouwmest, gebruik van pesticiden en afvalwater van vee dragen allemaal bij aan de vervuiling van waterwegen en grondwater.

Bron: https://www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/