MENU

De eiwitrevolutie, de toekomst van voedsel – white paper

Eiwitten spelen een cruciale rol in de menselijke gezondheid. En met stijgende inkomensniveaus en een vermenigvuldigende wereldbevolking neemt de vraag naar eiwitten toe. Dit document gaat in op de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Roland Berger is een adviesbureau en nodigt overheden en belanghebbenden uit om na te denken over het voedselsysteem als geheel – van boer tot bord. Roland Bergers studie 'The Protein Revolution' zoomt in op de toenemende vraag naar eiwitten. Om duurzaam aan deze vraag te voldoen, zijn alternatieve eiwitbronnen in opkomst. Lees hier het verslag