Onze impact op de Sustainable Development Goals

E_SDG_logo_UN_emblem_square_WEB

Phycom vinkt 6 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) aan als een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat tegen 2030 alle mensen van vrede en welvaart kunnen genieten. Lees hoe!

Effecten van het voeren van Chlorella vulgaris bij vleeskuikens, een onderzoek van Wageningen UR

Chlorella vulgaris (CV) is een microalg die van groot belang is voor de vleeskuikenproductie, vanwege zijn nutritionele en functionele eigenschappen. Momenteel worden dure bioprocessingstappen gebruikt om de functionele componenten te verwerven die de gewenste biofunctionaliteit van CV kunnen bereiken, met name om de productiviteit te behouden en de gezondheid van vleeskuikens te ondersteunen. Dit maakt CV een duur voeringrediënt […]

Duurzaam omgaan met water is de sleutel tot de toekomst van voedsel en landbouw 

De landbouwproductie is sterk afhankelijk van water en in toenemende mate onderhevig aan waterrisico's. Het gebruikt als sector het meeste water en is ook een grote watervervuiler. Verbetering van het waterbeheer is essentieel voor een duurzame en productieve agrofoodsector (link). In dit artikel worden enkele gedetecteerde problemen in de voedselproductie en -consumptie besproken. In eten […]

Fycologie 

Fycologie is een tak van de levenswetenschappen en is afkomstig uit het Oudgrieks. De term bestaat uit Phûkos (φῦκος), wat zeewier betekent, en -logía, wat 'studie van' (λογία) betekent. Het is dus de wetenschappelijke studie van algen, ook wel bekend als algologie, 

De voedselkloof verklaard

De wereldbevolking blijft groeien en de vraag naar voedsel zal daardoor flink stijgen. Door de toenemende welvaart neemt de consumptie van dierlijke producten toe. En de verwachting is dat binnen afzienbare tijd de totale vraag naar plantaardige voeding en diervoeders de grenzen van de haalbaarheid zal overschrijden. De wereld zal moeten […]

Transformatie van onze voedselsystemen – het maken van een paradigmaverschuiving

In dit boek, Transformation of our food systems – the making of a paradigma shift, zetten 40 internationale experts de hoogtepunten en trends in de voedselproductie sinds 2009 uiteen, toen het baanbrekende rapport International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) over de mondiale landbouw werd gepubliceerd. Download het boek is gepubliceerd op de […]

De eiwitrevolutie, de toekomst van voedsel – white paper

Eiwitten spelen een cruciale rol in de menselijke gezondheid. En met stijgende inkomensniveaus en een vermenigvuldigende wereldbevolking neemt de vraag naar eiwitten toe. Dit document gaat in op de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Roland Berger is een adviesbureau en nodigt overheden en stakeholders uit om na te denken over het voedselsysteem als geheel […]

Algen en hun potentieel …

…voor een toekomstige bio-economie, landloze voedselproductie en de sociaaleconomische impact van een algenindustrie. Jörg Ullmann & Daniel Grimm Organic Agriculture volume 11, pagina's 261–267 (2021) Ondanks dat het een relatief nieuwe tak van landbouw is, wordt algenproductie vaak beschouwd als een oplossing voor veel problemen met betrekking tot voedselzekerheid, zoals landschaarste, klimaatverandering, inefficiënte en niet-duurzaam gebruik van meststoffen, bijbehorende nutriënten […]

Ongelijke voedingsontwikkeling

Het beleid en de processen van globalisering koppelen aan de voedingstransitie, obesitas en voedingsgerelateerde chronische ziekten. Globalization and Health volume 2, Artikelnummer: 4 (2006) Citeer dit artikelGepubliceerd: 28 maart 2006 In een "voedingstransitie" neemt de consumptie van voedingsmiddelen met veel vetten en zoetstoffen in de ontwikkelingslanden toe. De transitie, betrokken bij de snelle opkomst van obesitas en voedingsgerelateerde chronische […]