Duurzaam omgaan met water is de sleutel tot de toekomst van voedsel en landbouw

De landbouwproductie is sterk afhankelijk van water en in toenemende mate onderhevig aan waterrisico's. Het is ook de grootste verbruikende sector en een grote vervuiler van water. Verbetering van het waterbeheer in de landbouw is daarom essentieel voor een duurzame en productieve agrofoodsector. In de afgelopen jaren zijn landbouwgebieden over de hele wereld onderworpen geweest aan uitgebreide en toenemende […]

Onze impact op de Sustainable Development Goals

E_SDG_logo_UN_emblem_square_WEB

Phycom vinkt 6 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) aan als een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat tegen 2030 alle mensen van vrede en welvaart kunnen genieten. Lees hoe!

Effecten van het voeren van Chlorella vulgaris bij vleeskuikens, een onderzoek van Wageningen UR

Chlorella vulgaris (CV) is een microalg die van groot belang is voor de vleeskuikenproductie, vanwege zijn nutritionele en functionele eigenschappen. Momenteel worden dure bioprocessingstappen gebruikt om de functionele componenten te verwerven die de gewenste biofunctionaliteit van CV kunnen bereiken, met name om de productiviteit te behouden en de gezondheid van vleeskuikens te ondersteunen. Dit maakt CV een duur voeringrediënt […]

Oplossingen voor de verduurzaming van het voedselproductie- en consumptiesysteem

Door de toenemende bevolking is er grote bezorgdheid of het huidige voedselsysteem in 2050 10 miljard mensen van voldoende gezond voedsel kan voorzien. De algemene mening is dat het mogelijk is om deze bevolking te voeden, maar het voedselsysteem vereist grote transformaties ten behoeve van het bevorderen van duurzaamheid, het verminderen van voedsel […]

Phycology 

Fycologie is een tak van de levenswetenschappen en is afkomstig uit het Oudgrieks. De term bestaat uit Phûkos (φῦκος), wat zeewier betekent, en -logía, wat 'studie van' (λογία) betekent. Het is dus de wetenschappelijke studie van algen, ook wel bekend als algologie, 

De voedselkloof verklaard

De wereldbevolking blijft groeien en de vraag naar voedsel zal daardoor flink stijgen. Door de toenemende welvaart neemt de consumptie van dierlijke producten toe. En de verwachting is dat binnen afzienbare tijd de totale vraag naar plantaardige voeding en diervoeders de grenzen van de haalbaarheid zal overschrijden. De wereld zal moeten […]

Transformatie van onze voedselsystemen, het maken van een paradigmaverschuiving

Veel wetenschappers en andere experts zijn van mening dat het huidige decennium de laatste kans zal zijn om de opwarming van de aarde en het wereldwijde verlies aan biodiversiteit op een aanvaardbaar niveau te houden voor het voortbestaan van de mensheid. Het voedsel- en landbouwsysteem is de allerbelangrijkste factor geworden die snelle en duurzame resultaten kan opleveren met betrekking tot deze […]

De eiwitrevolutie, de toekomst van voedsel

Eiwitten spelen een cruciale rol in de menselijke gezondheid. En met stijgende inkomensniveaus en een vermenigvuldigende wereldbevolking neemt de vraag naar eiwitten toe. Wat betekent dit voor het aanbod? Traditionele eiwitbronnen zullen niet het antwoord zijn, met hun drastische gevolgen voor het milieu, zorgen over dierenwelzijn en schadelijke effecten op onze gezondheid. Alternatieve bronnen van […]

Algen en hun potentieel …

…voor een toekomstige bio-economie, landloze voedselproductie en de sociaaleconomische impact van een algenindustrie. Ondanks dat het een relatief nieuwe tak van landbouw is, wordt de productie van algen vaak beschouwd als een oplossing voor veel problemen met betrekking tot voedselzekerheid, zoals landschaarste, klimaatverandering, inefficiënt en niet-duurzaam gebruik van kunstmest, bijbehorende nutriëntenlekkage en watervervuiling. Algen kunnen […]